Có con đường nào bước qua
Ta đến mang em món quà

Hẹn hò yêu thương
Ta say đến già
Nắng mưa là chuyện nắng mưa
Ai biết con tim đã vừa
Chạm đến hạnh phúc hay là chưa
Vô tình là cơn gió
Mang yêu thương đến gần anh
Giữ gìn là trọng trách
Đôi vai anh thêm sức mạnh
Tin tưởng là lời hứa
Xa bao lâu vẫn tìm nhau
Anh chẳng hứa sẽ sang giàu
Chỉ hứa yêu dài lâu
Lỡ mai rời xa
Ai biết được
Chợt biến mất hay vội lạc
Những nốt yêu thương
Mất nhau ngoài kia
Không với kịp
Vẽ ánh hoàng hôn
Nơi có đôi tim cùng nhịp
Có nhau là chuyện sớm thôi
Anh biết yêu thương đến rồi
Ngần ngại đôi môi
Ai chưa ngỏ lời
Nếu như chậm chạp đến sau
Ký ức nơi kia có nhau
Thì nắng mới ấm áp hãy đợi nhau
Vô tình là cơn gió
Mang yêu thương đến gần anh
Giữ gìn là trọng trách
Đôi vai anh thêm sức mạnh
Tin tưởng là lời hứa
Xa bao lâu vẫn tìm nhau
Anh chẳng hứa sẽ sang giàu
Chỉ hứa yêu dài lâu
Lỡ mai rời xa
Ai biết được
Chợt biến mất hay vội lạc
Những nốt yêu thương
Mất nhau ngoài kia
Không với kịp
Vẽ ánh hoàng hôn
Nơi có đôi tim cùng nhịp

Leave a comment